Jeden krok stačí ... ke změně

Co je tedy tím slibovaným prvním krokem, kterým se nám může velmi ulevit ze všech těchto nahromaděných přesvědčení?

První krok je – obrátit pozornost k sobě.

Naučit se ZASTAVIT, VŠÍMAT SI a UVĚDOMOVAT si, co se právě teď děje – ve mně a kolem mě. A jen to pozorovat a nehodnotit.

To je vše. Zdá se to možná až nelogické, příliš snadné, divné, moc jednoduché na to, aby to mělo nějaké výsledky.

Ale nebojme se jednoduchosti – naopak, zjednodušujme si život, jak nejvíce můžeme.

A důvěřujte, že trénování všímavosti nás postupně

naučí dělat pro sebe to, co potřebuju
být více pozorností u sebe než u druhých
přirozeně povede k sebelásce a péči o sebe
naučí porozumět svým naučeným vzorcům chování a měnit je
naučí regulovat své emoce dřív, než je vypustíme do druhých
naučí užívat si života jen proto, že jsme

A pozor, není to o tom, že popíráme existenci toho, co se děje a toho, jak se cítíme. Vůbec ne, vše, co cítíme a prožíváme k nám patří. Přijímáme to, jen se na to díváme z jiného místa sebe sama. Z pozorovatele (jako bychom byly v hledišti a to, co pozorujeme a uvědomujeme si – myšlenky, procesy v těle, emoce, se odehrává na jevišti). 

VŽDYCKY se dá najít řešení. Na každou situaci. Základ je – přestat se situací bojovat, přijmout ji, hledat v sobě ta místa, která nám pomohou ji zvládnout – stoupáme si do své moci.

Jak na to?

PRAXE

Základ všímavosti je schopnost se ZASTAVIT a VŠIMNOUT si, pozorovat (bez posuzování), co se děje ve mně i kolem mě.

Zkuste se každé dvě hodiny zastavit (ideálně si zapněte upomínku na svém telefonu) a jen chvilinku spočinout. Spojit se s dechem a pozorovat a uvědomovat si, co se děje. Ve vás a kolem vás. Ať jste kdekoliv 🙂

Co vše nám pomáhá ke spojení se s přítomností?

Naladění se na dech.

Spojení se svými smysly 

  • co vidíte – zkuste třeba zaznamenat 5 věcí stejné barvy
  • co právě teď slyšíte – jaké zvuky vnímáte kolem sebe?
  • co cítíte? – zaměřte pozornost na svůj čich, co právě teď cítíte?
  • jakou chuť máte právě teď v ústech?
  • co můžete nahmatat a jaký je to pocit?

Spojení s pocity a vjemy v těle.

Vyberte si vždy jen něco z toho. 

DŮLEŽITÉ!!!

Začleňte do života každý den poslech audionahrávky ↓

Povede vás a vaši pozornost směrem k uvědomování. 

Postupně vám pak tento proces prostoupí celý váš systém, že už budete v uvědomování zcela automaticky a samy si vybírat, jakým způsobem to budete dělat. Začnete si mnohem více užívat přítomnost, budete si vychutnávat sebe v přítomném okamžiku, už nebudete tolik usilovat o změnu v tom, jak se cítíte, budete v přijetí života v jeho dokonalosti (včetně všech nedokonalostí).

Cílem je opravdu se zastavit a zvědomit si daný okamžik. Dát zprávu svému tělu a svému nervovému systému, že jsem přítomna a ve spojení. Pokud je pro vás práce s mobilem nekomfortní, najděte si jiný způsob, jak si navyknout na tuto činnost – příklad zastavujte se vždy, když vám pípne sms, než se vám dovaří káva, vždy když sednete do auta, než se vám nastartuje počítač – najděte si momenty, které vám připomenou, že je dobré spojit se sebou a s přítomným okamžikem. Každopádně doporučuju zpočátku jistou pravidelnost.

A připomínám, že změna NENÍ ten hlavní cíl – jde o to, otevřít prostor pro to, co si uvědomujeme, čeho si všimneme.

Ale: Pokud přijde nějaká informace, že to a to bych právě teď potřebovala udělat, tak pokud to jen trochu jde, následujte ten impuls (může to být třeba, že se máte protáhnout se, napít se, jít na záchod – ano, i toho si někdy jsme schopné nevšimnout se, jít si lehnout).

Postupně začne tato praxe pronikat do vašeho každodenního života a automaticky začnete zvědomovat a uvolňovat samy sebe v běžných situacích všedního dne. Jak říká Jon Kabat Zinn, který jako jeden z prvních tuto praxi publikoval do světa, sám život se stává meditační praxí, když se naučíme zaujímat vědomý postoj. 

A to vědomí je mimo jiné právě v tom UVĚDOMOVÁNÍ.