ŽENSKÉ KRUHY

My ženy jsme jedinečnými bytostmi, které ve své přirozenosti potřebují sdílení,
hýčkání, opečování, laskavost, přijetí, naslouchání, blízkost, hloubku.
To si můžeme svým vzájemným propojením, sdílením, spolubytím dopřávat. Ženský kruh je jednou z takových příležitostí.

V dnešní době můžeme mít problém se opravdu zastavit, zcela vydechnout a spočinout a dopřát si ten prostor k vyjádření svých niterných pocitů a potřeb. Zvědomit si, že jsme všechny na stejné lodi, že každá z nás má své radosti i starosti a že něco jako nedostatečnost, vina či selhání jsou jen pokusy naší mysli a našich dlouhodobě zažitých vzorců jednání dostat nás do nepohody, které je možné opouštět a ladit se na naši pravdivou ženskou podstatu. Je to prostor, ve kterém se dostane přijetí všem tématům, s laskavostí a bez hodnocení. Kde i ticho a mlčení jsou plnohodnotnou součástí vyjádření.

Uspořádání v kruhu nabízí spolubytí v rovnosti a vzájemném respektu. Nikdo nemusí být v žádné roli, zde jsme každá za sebe, ve své přirozenosti, tak, jaké právě v daném okamžiku jsme.

Přijďte nasát atmosféru, která vás přivede blíže k sobě a své pravdě.

Kde můžete být sama sebou a tuto schopnost pak integrovat do své každodennosti. 

Být sama sebou za všech okolností, to z nás dělá ty pravé tvůrkyně vlastního života.

Termíny konání

24. března 2023 – Beroun, Pivovarská 85

18. dubna 2023 – Beroun, Pivovarská 85

16. května 2023 – Beroun, Pivovarská 85

Kruhy se konají v čase od 19 do 21 hodin. Cena je 250,- Kč.